Pohořelice-kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 – 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu, který ho také 15. května 1740 posvětil.

Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V průčelí kostela jsou dvě sochy. Historicky se uvádí, že se pravděpodobně jedná sochy sv. Prokopa a sv. Augustina. Existují i názory, že by se teoreticky mohlo jednat o sochy sv. Cyrila a Metoděje. V kapli na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně evangelní oltář Všech svatých. Naproti němu byl v rámci novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel v presbytáři. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad ním je v nástavci oltáře zavěšen ještě obraz sv. Jana Křtitele. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra.

V rámci prohlídky je možné v parku shlédnout také kapli Panny Marie, která byla postavena po roce 1880 podle návrhu Gustava Meretty v novogotickém slohu.

Vlastník a správce objektu kostela je Římskokatolická farnost Pohořelice.

Víte, že:

  • Farnost spravuje čtyři objekty? Vedle kostela sv. Jana Nepomuckého je to kostel sv. Jiljí v Pohořelicích, kostel sv. Antonína Paduánského v Komárově a novodobý kostel sv. Zdislavy v Oldřichovicích.

Odkazy

turistická místa v okolí

Otevírací doba

}

Kostel je pro nahlédnutí přístupný celoročně  (8 – 18 hodin)
prohlídky s průvodcem v měsících květnu až září:
sobota 10-12 a 14-18 hodin,
neděle 14-18 hodin,
státní svátky mají režim jako v sobotu
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

Lokace & GPS

plánované akce v okolí místa

Nebyla nalezena žádná událost.