Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Barokní kostel sv. Františka Xaverského

Barokní kostel sv. Františka Xaverského

Uherské Hradiště

Kostel sv. Františka Xaverského je součástí komplexu jezuitského kláštera a je pohledovou dominantou města Uherského Hradiště i Masarykova náměstí. Farní kostel představuje charakteristickou jezuitskou stavbu vsazenou do klášterního areálu.

Jezuité přišli do Uherského Hradiště kolem roku 1643 z Kroměříže a v roce 1644 dostali z Říma povolení k založení koleje a k výstavbě kostela. Nejprve si budovali prostory potřebné pro svou činnost a teprve kolem roku 1670 přistoupili ke stavbě kostela sv. Františka Xaverského, prvního svatostánku v Čechách věnovaného tomuto významnému misionáři. Položení základů bylo nesmírně obtížné, protože stavitelé se museli vypořádat s nestabilním bažinatým podložím. Inspirovali se obdobnou technikou používanou v Benátkách. Projekt kostela vycházel ze slavného římského chrámu Il. Gesú, který byl vzorem pro barokní kostely jezuitů po celé Evropě.

O výzdobu kostela se postarali významní umělci té doby, většinou sympatizanti nebo příslušníci jezuitského řádu. Někteří z nich pracovali i v bazilice na Velehradě nebo na zámku v Buchlovicích. Hlavní oltářní plátno od Jana Jiřího Heinsche zpodobňuje sv. Františka Xaverského. Malíř Ignác Raab vytvořil oltářní obrazy v bočních kaplích, sochař Ondřej Schweigel je autorem plastik na oltářích. Součástí kostela je i kaple svaté Viktorie, patronky města. Ostatky této raně křesťanské světice byly do Uherského Hradiště převezeny z Kroměříže.

Vzhledem k blízkosti řeky Moravy se při povodních v roce 1997 kostel potýkal s řadou problémů především statického rázu. Mělo to však také svou světlou stránku. Při odstraňování následků velké vody byly po sejmutí vlhkých omítek v kapli svaté Viktorie objeveny fresky z roku 1681, které byly v 18. století překryty novou omítkou. Objevené fresky byly odkryty a restaurovány. Také barokní relikviář sv. Viktorie pocházející z této kaple byl podroben náročné a nákladné restaurátorské obnově a v srpnu roku 2006 byl instalován zpět.

PROHLÍDKY:
květen, červen, září: So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
červenec-srpen: Út-So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
Území, na kterém dnes leží město Uherské Hradiště, bylo v 8. a 9. století jedním z nejvýznamnějších center Velkomoravské říše. Pozůstatky významného církevního komplexu z tohoto období si lze prohlédnout v jihovýchodní části města na tzv. Výšině sv. Metoděje (národní kulturní památka).

ODKAZY:
www.farnostuh.cz
www.mesto-uh.cz

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Hrad Buchlov
Zámek Buchlovice 

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru