Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Barokní kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel sv. Jana Křtitele

Kroměříž

Kostel sv. Jana Křtitele je pozoruhodná vrcholně barokní stavba, která tvoří dominantu vstupu do historické části města. Vznikl v místech původní románské svatyně. Kostel je svým kněžištěm začleněn do západního křídla bývalého piaristického kláštera, v němž v současné době sídlí Konzervatoř Kroměříž. Architektonickou podobu chrámu vtiskl v polovině 18. století pravděpodobně Josef Ignác Cyrani z Bolleshausu, dvorní stavitel olomouckých biskupů. Oválná loď s dvojicemi kaplí, s předsíní a s těsně přilehlými věžemi připomíná prvky, které se objevily ve vídeňské vrcholně barokní architektuře, a je tedy dokladem čerpání z rakouských podnětů ve vývoji moravské architektury 18. století.

Štítu kostela vévodí sousoší, které ztvárňuje křest Ježíše Krista sv. Janem Křtitelem, z obou stran jsou umístěny skulptury andělů a také dekorativní vázy.

Velkou předností tohoto chrámu je jednotně řešená výtvarná výzdoba, kdy fresky tvoří spolu s obrazy na oltářích kompaktní ideový celek. Tento působivý interiér z dílen předních umělců Moravy bývá hodnocen jako jeden z nejkrásnějších barokních kostelů na Moravě. Přes veškerou ornamentálnost se výzdoba ubránila přeplněnosti, která v té době nebyla výjimkou. Právě touto ukázněností formální souhry a střídmým užitím ozdobných prvků vyniká celé chrámové dílo, v jehož tvarech doznívá vrcholné baroko měnící se v rokokovou romantiku.

Výmalbě klenby v kněžišti dominují andělé oslavující sv. Jana Křtitele, klenbu v lodi pokrývají nebesa plná postav andělů s motivy Starého a Nového Zákona. Ústředním motivem je Kristův křest, scény ze života sv. Jana a vrcholem kompozice je ztvárnění Boha Otce.

Hlavní oltář i boční oltáře vznikly v polovině 18. století a jejich autorem je olomoucký sochař Wolfgang Träger. Byl to nejen výborný figuralista, ale osvědčil se i jako šikovný dekoratér. Ozdobné prvky uměl řadit velice citlivým a uměřeným způsobem.

PROHLÍDKY:
květen a září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00,  Ne 13.00-17.00
červen-srpen: Út-So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
Monumentální zděná část hlavního oltáře sv. Jana Křtitele je zdobena vynikajícím obrazem rakouského malíře Michelangela Unterbergera, který znázorňuje kázání sv. Jana Křtitele na poušti. Toto dílo je považováno za jeden z nejlepších oltářních pláten na Moravě.
Historické jádro Kroměříž má statut městské památkové rezervace.

ODKAZY:
www.svmoric.net
www.mesto-kromeriz.cz
https://kromeriz.eu/

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Muzeum Kroměřížska
Muzeum v přírodě Rymice
Větrný mlýn Velké Těšany
Záměk a květná zahrada Kroměříž
Zámek Napajedla

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru