Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Svatý Hostýn

Svatý Hostýn je nejnavštěvovanějším poutním místem v České republice. Láká k prohlídce baziliky, Jurkovičovy křížové cesty s keramickými obrazy Jano Koehlera, nejstarší rozhledny na Moravě, Svatohostýnského muzea, Vodní kaple, monumentálního schodiště a dalších objektů. Celoročně je výchozím bodem mnoha turistických tras v krásné přírodě Hostýnských vrchů.

Svatý Hostýn proslavil příběh, podle něhož se na horu v době tatarského vpádu ve 13. století uchýlili obyvatelé nížin, kteří záchranu připisovali přímluvě Panny Marie. Tábor Tatarů postihla prudká bouře a ti upustili od dalšího obléhání. Dnešní kostel Nanebevzetí Panny Marie má původ ve velkolepé stavbě, kterou financoval tehdejší majitel panství Jan z Rottalu a jeho synové a vnuci.

Svou polohou – 718 m n. m. – je nejvýše položenou sakrální stavbou na Moravě s trvalou duchovní správou. Velkolepý chrám se dvěma věžemi byl dostavěn v roce 1747 a stojí na místě bývalé malé mariánské kaple. Byl postaven podle projektu Ignáce Cyraniho z Bolleshausu, architekta olomouckých biskupů. Zajímavostí je, že brzy po smrti posledního mužského potomka z rodu Rottalů uhodil v roce 1769 do střechy chrámu blesk, který způsobil požár, při němž došlo k roztavení tří ze čtyř zvonů. Chrám byl brzy obnoven, ale na základě císařského výnosu Josefa II. byl v roce 1784 odsvěcen, zrušen a zbaven také střechy, což vedlo k jeho chátrání. Poutníci se ale i přesto dál vydávali k zarůstající ruině. V době napoleonských válek nakonec úřady vyhověly peticím z různých farností k obnově kostela. Oprava byla započata v květnu 1841. K tomuto úsilí se v roce 1887 připojili i jezuité, kterým byla svěřena správa Svatého Hostýna. Tak byl chrám opraven do nynější podoby. Slavnostního vysvěcení roku 1891 se zúčastnilo okolo sta tisíc věřících.

Prostoru nad vstupním portálem vévodí typický motiv Panny Marie Svatohostýnské. Mozaika od Viktora Foerstera složená z 260 000 barevných kamínků zobrazuje legendu o hostýnských událostech, a proto Ježíšek, kterého drží Panna Maria v náručí, metá blesky na tatarský tábor divokých nájezdníků.

PROHLÍDKY: 
květen: So, Ne 9.30-15.30
červen-září: Út-Ne 9.30-15.30
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
V blízkosti baziliky je možné rozjímat u jednotlivých zastavení klasicistní křížové cesty, dále u křížové cesty navržené architektem Dušanem Jurkovičem anebo u Cesty světla znázorňující epizody Nového zákona po Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Svatý Hostýn je významnou zastávkou na poutní trase Čenstochová – Řím.
Významným strategickým bodem na tzv. Jantarové stezce bylo keltské oppidum Hostýn. Nejstarší doklady o osídlení vrchu jsou ale datovány již do pozdní doby bronzové.

ODKAZY:
www.hostyn.cz
www.obec-chvalcov.cz
Bystřice pod Hostýnem

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Keltské oppidum Hostýn

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru