Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Bazilika Velehrad

Bazilika Velehrad

Velehrad

Velehrad představuje duchovní centrum světového významu. Počátky současného komplexu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první cisterciácký klášter na Moravě. Původně románsko-gotická stavba kláštera se v důsledku husitských válek v 15. stol. nedochovala. Současná podoba vznikala postupnou přestavbou, zejména pak v průběhu 17. a 18. století. V roce 1784 byl velehradský klášter zrušen Josefem II. Klášterní majetek byl rozchvácen a areál střídal majitele. Obnovy a rozvoje se Velehrad dočkal díky příchodu jezuitů v roce 1890. (Ti v klášterním komplexu také zřídili řádové gymnázium, které bylo v totalitních režimech zrušeno, ale znovu obnoveno r. 2004.)

Interiér baziliky působí na návštěvníka impozantním dojmem. Velkoryse řešená klenba s iluzivními malbami opticky zvedá strop o dvě patra. Skutečnou perlou barokního řezbářství jsou dvě chórové lavice. Bohatě je zdobí plastická řezba a figurální sochy představující apoštoly, anděly a světce.

Skvostný interiér baziliky dotváří hodnotná výtvarná díla – monumentální sloupovou architekturu oltářního retabula vytvořil Baltasar Fontana, oltářní obraz s motivem Nanebevzetí Panny Marie namaloval jezuita Ignác Raab, autorem sousoší sv. Cyrila a Metoděje na pravé straně kněžiště a sousoší sv. Petra a Pavla v jeho levé části je Ferdinand Neumann.

V závěru baziliky je vybudován mohutný kůr, který nese rozměrné varhany. Při 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v roce 1985 věnoval papež sv. Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských kostelů na světě. Dne 22. dubna 1990 papež sv. Jan Pavel II. Velehrad osobně navštívil a slavil zde mši svatou. Bazilika je místem věčného odpočinku dvou význačných osobností: arcibiskupa A. C. Stojana a kardinála Tomáše Špidlíka SJ. V roce 2008 byla bazilika s přilehlými budovami a areálem prohlášena za národní kulturní památku. Podzemí baziliky s expozici „Martyrion – svědkové víry 20. století“ dnes tvoří posvátné místo připomínající křesťanské mučedníky 20. století. Nachází se zde i ojedinělá galerie svědků víry naší doby. Pozoruhodná je rozsáhlá sbírka dochovaných románských kamenných fragmentů původní baziliky zničené za husitských válek (1421). 

Víte, že:
Při příležitosti oslav 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 2013 byla dokončena úprava prostor před bazilikou včetně vybudování ambitu a zrestaurování dalších objektů velehradského areálu.
Velehrad je důležitým místem na vznikající Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje.

Odkazy:
www.farnostvelehrad.cz
www.velehradinfo.cz
www.velehrad.cz

Turistická místa v okolí:
Archeoskanzen Modrá
Zámek Buchlovice

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru