Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel Mistra Jana Husa

Kostel Mistra Jana Husa

Uherský Brod

Původně farní kostel sv. Jana Křtitele je nejstarší dochovanou gotická sakrální architektura v Uherském Brodě. Chrám je pozměněn renesanční přístavbou věže a raně-barokní přestavbou v 17.století. Dvoulodní stavba s presbytářem uzavřeným třemi stranami oktogonu a se čtyřbokou věží v západním průčelí je situována na jižním obvodu historického jádra města. Těleso věže je horizontálně rozvrstveno třemi tesanými kordonovými římsami. Hlavní vstup v přízemí věže je zarámován půlkruhovým okoseným portálkem s nezřetelnými výběhy okosení. Nad portálkem v ležaté obdélné nice zarámované pásovou šambránou je pamětní deska datovaná ltp. 1589 a uvádějící jméno stavitele M. Mikulasse Lorka.

Polygonální presbytář, který zřetelně připomíná svůj gotický původ, je pozměněn dodatečně upravovanými a omítanými opěrnými pilíři. Jeden opěrák, dochovaný v autentičtější, gotické podobě, je odstupněný, zděný z lomového kamene a vedle něj v závěru presbytáře bylo odkryto gotické okno s hrotitým obloukem a kamenným tesaným ostěním špalety. Ostatní okna jsou převedena na půlkruhový oblou, stejně jako okna v pětiosém průčelí jižní boční lodi, kterou zastřešuje zvalbený pult a která podle sondáže v úrovni soklu je pod omítkou vyzděná z lomového kamene. Klenby v presbytáři a hlavní lodi se hlásí k pozdně renesančnímu, eventuálně raně baroknímu původu.

Kostel přestavěl a zbarokizoval děkan Václav Polontius roku 1667, jak je poznamenáno v latinském pamětním nápise na královském oblouku. Dřevěný kasetový strop nahradil klenbou. Na evangelní straně u hlavního oltáře je hrobka děkana Jana Trchalíka, zesnulého r.1739.

V roce 1994 byly zahájena rozsáhlá památková obnova objektu. Z provedených průzkumných prací se dá předpokládat, že na základě půdorysu vznikl tento kostel v období gotiky (14.-15.století), druhou fázi pak představují stavební úpravy v rámci presbytáře koncem 15.století (pozdně-gotický presbytář zhotovený Pavlem Sekaným r.1494), třetí fáze pak znamená výstavbu současného kostela koncem 16.století (ve druhé polovině 17.století byl původní dřevěný strop nahrazen klenbou) a čtvrtou fází je výstavba sakristie a schodiště do věže v 18.století.

Roku 1733 byla farní práva z kostela sv. Jana Křtitele přenesena k novému kostelu na náměstí. V r.1784 byl kostel odsvěcen a přeměněn na skladiště a hasičskou zbrojnici. Od r.1898 byl užíván jako krajinské muzeum (boční loď kostela). V roce 1920 přebírá objekt Církev československá. Po ukončení rekonstrukce kostel přejmenován na kostel Mistra Jana Husa a jako u jednoho z prvních kostelů je v jeho pravé lodi otevřeno kolumbárium.

Kostel Mistra Jana Husa v Uherském Brodě tak představuje jednu z nejzajímavějších architektonických památek města - významnou jak z hlediska dějin východomoravské církevní architektury, tak i dějin města Uherského Brodu.

PROHLÍDKY:
květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
Bývalé hraniční pevnostní město a obchodní středisko Uherský Brod má dodnes svou nezaměnitelnou atmosféru. Historie je také spjata s Janem Amosem Komenským, jehož odkaz je stále živý především díky zdejšímu muzeu s nejvýznamnějším komeniologickým pracovištěm v České republice.
V Uherském Brodě je pozoruhodný i dominikánský klášter a kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Židé až do roku 1620 žili na uherskobrodském předměstí a tvořili zde židovskou obec s vlastní samosprávou. V lednu 1943 se město stalo jedním ze shromaždišť Židů, kteří byli následně transportováni do Terezína a v průběhu února 1943 převezeni zejména do koncetračního tábora Ovětim, kde nalezli smrt. 

ODKAZY:
CČSH Uherský Brod
www.ub.cz

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Tvrz Hluk
Rozhledna Velký Lopeník

 

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru