Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kroměříž

Farní kostel zasvěcený Panně Marii nechal postavit ve 13. století biskup Bruno ze Schauenburku, olomoucký biskup, který byl také zakladatelem nedalekého kroměřížského kostela sv. Mořice.

Když Kroměříž v létě roku 1643 obsadili Švédové a evangeličtí Valaši, byl kostel vyrabován a téměř zničen. Z původní středověké stavby se dochovala jen větší část věže a zdi kostela. Pak svatostánek na několik let osiřel, protože se v něm kvůli jeho špatnému stavu nemohly konat bohoslužby. Od roku 1651 pomalým tempem probíhaly opravy, po jejichž dokončení byly na 42 metrů vysokou věž umístěny hodiny, které původně visely na kroměřížské radnici.

Dnešní podoba tohoto svatostánku pochází z první poloviny 18. století. Zaujme hodnotným, převážně barokním, interiérem. Za jejího autora je považován významný architekt Ignác Josef Cyrani z Bolleshausu, který se podílel i na dalších skvostných sakrálních stavbách na Moravě (například bazilika na Svatém Hostýně, kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži či kaple Panny Marie Bolestné u kostela sv. Mořice taktéž v Kroměříži). Základní kámen na tuto přestavbu kostela osobně položil olomoucký biskup kardinál Wolfgang H. Schrattenbach roku 1724. Z původního objektu byly ponechány věž a pravděpodobně i část obvodových zdí lodi. Vysvěcení kostela po dokončení stavebních prací proběhlo v květnu 1736.

Kostel byl potom ještě několikrát opravován. Přežil dvě světové války, avšak už bez tří zvonů, které byly odvezeny a roztaveny pro vojenské účely. V roce 1996 dostala tato charakteristická dominanta historického jádra Kroměříže novou fasádu, v roce 2001 na kostele zazářila nová střecha, v roce 2004 byla zrestaurována vitrážová okna, v letech 2006-2008 proběhlo kompletní zrestaurování balustrády.

V křestní kapli se nachází zajímavá barokní křtitelnice a nejvýznamnějším dílem v tomto interiéru je oltář Čtrnácti svatých pomocníků, cenná řezbářská práce z období kolem roku 1715.

V kostele jsou také dva boční oltáře významného barokního sochaře Ondřeje Zahnera, mezi jehož díla patří mimo jiné Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci, památka zařazená na seznam UNESCO.

PROHLÍDKY:
květen a září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00,  Ne 13.00-17.00
červen-srpen: Út-So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
V Kroměříži je možné navštívit také např. Památník Maxe Švabinského, zdejšího rodáka, jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 20. století.
Za návštěvu stojí také nedaleká Arcibiskupský zámek se zahradami, Květná zahrada nebo Arcibiskupské vinné sklepy.
Historické jádro Kroměříž má statut městské památkové rezervace.

ODKAZY:
www.svmoric.net
www.mesto-kromeriz.cz
https://kromeriz.eu/

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Muzeum Kroměřížska
Muzeum v přírodě Rymice
Větrný mlýn Velké Těšany
Záměk a květná zahrada Kroměříž
Zámek Napajedla

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru