Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny Marie

Zašová

Nový kostel Navštívení Panny Marie v Zašové byl vybudován počátkem 18. století majiteli meziříčsko-rožnovského panství a nahradil nedaleký dřevěný kostelík sv. Anny. Významné valašské poutní místo je opředeno mnoha legendami. Lidé se modlitbou k Panně Marii obraceli už v dobách morových ran. Ke kostelu přiléhá budova trinitářského kláštera.

Poutní obraz Panny Marie je spojen s příběhem, který vysvětluje původ tohoto vyobrazení: V hlubokých lesích se tři dny a tři noci ukrýval křesťanský rytíř před nebezpečnými Tatary (r. 1241), až na smrt unaven poklekl a vroucně se modlil k Panně Marii. Když pak únavou usnul, viděl ve snu Matku Boží s děťátkem na ruce, jak mu spouští svou levou rukou šňůru, aby se jejího konce chytil a kráčel za ní. Když procitnul, zjistil, že je v neznámé krajině u studánky a z vděčnosti slíbil, že postaví kapličku, v níž bude obraz Pannu Marii zachycovat v té podobě, v jaké se mu ve snu zjevila. Odtud tedy typické zobrazení Madony se šňůrkou v levé ruce. U studánky zvané Stračka, vzdálené asi 2 km od kostela, vzniklo také malé poutní místo. Významnou památkou je gotický deskový obraz Panny Marie s Ježíškem na barokním hlavním oltáři. Je to milostný mariánský obraz z poloviny 15. století a váže se k němu řada pověstí o zázračných uzdraveních a vyslyšených prosbách.

V kostele si můžeme prohlédnout jinou, jen o něco mladší památku – monumentální sochu Ukřižovaného Krista v nadživotní velikosti, jejíž unikátnost přitom byla objevena až před několika lety, kdy odborníci ukončili přezkoumání této jedinečné dřevořezby a její vznik odhadli na dobu kolem roku 1520. Umístění sochy do Zašové však nebylo nikdy objasněno, jelikož koncem 19. století byl kostel i s farním archivem poničen požárem, a neexistují tedy žádné dochované doklady o autorovi. Je zde také překrásná barokní kazatelna, rokoková křtitelnice a dva oltáře – Všech svatých a sv. Otylie, patronky duchovní hudby, muzikantů a také slepců. V roce 2015 byl interiér znovu vymalován.

PROHLÍDKY: 
květen-září: So 9.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
Na dostavbě kostela se v 18. století významným způsobem podílel řád Trinitářů. Hlavní oltář byl posvěcen ke cti Nejsvětější Trojice, byly zřízeny nové varhany a přistavěny dvě velké věže, díky kterým se kostel také stal jediným dvouvěžovým kostelem na Valašsku.

ODKAZY:
www.zasova.net
www.zasova.cz

 

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Kostel sv. Martina s alejí – Veselá
Kostel sv. Cyrila a Metoděje – Vidče

 

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru