Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel sv. Anny

Kostel sv. Anny

Holešov

Kostel sv. Anny je součástí před zámeckého areálu. V 2. polovině 16. století zde stávala bratrská modlitebna. S příchodem jezuitů (r. 1615) povolaných majitelem panství museli členové Jednoty bratrské prostory opustit. Jezuité přeměnili modlitebnu na katolický kostel a zasvětili sv. Anně. Zánikem rezidence jezuitů (r. 1626) zůstal kostel opuštěn. Hrabě František Antonín z Rottalu jej nechal od r. 1742 přestavět. Aby se v nově zbudovaném kostele konaly pravidelně bohoslužby, založil zde klášter pro pět kněží řádu trinitářů. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo r. 1748. V rámci reforem císaře Josefa II. byl řád r. 1783 zrušen. Nedostatek péče způsobil opět zpustnutí chrámu. Od r. 1880 je majetkem římskokatolické farnosti Holešov jako její filiální kostel.

Oltářní obraz představuje sv. Annu, která v přítomnosti svého manžela vyučuje Pannu Marii. Obraz namaloval František A. Palko. Nad obrazem je štukové sousoší sv. Trojice a znak Rottalů. Po stranách stojí sochy zakladatelů trinitářského řádu – sv. Felix z Valois a Jan z Mathy.

V kostele je umístěno pět bočních oltářů. Poblíž kazatelny byl zbudován oltář se sochou Ukřižovaného, která pochází z pol. 18. století a jedná se o kopii „Ukřižovaného ze Zašové“. Naproti je oltář Panny Marie Bolestné. Prostřední oltář napravo je zasvěcen sv. Peregrinovi (patron při rakovině), který je znázorněn, jak sedí na židli a nechává si ovazovat nemocnou nohu andílkem. Boční oltář napravo od vstupu je zasvěcen sv. Petru z Alcantary a nalevo Panně Marii Pomocné. Po stranách hlavního vstupu jsou také umístěny původní dubové zpovědnice.

Ke kostelu byla přistavěna boční kaple sv. Famiána, dnes označovaná jako kaple sv. Kosmy a Damiána. Hlavní oltář byl původně zasvěcen sv. Famiánovi, dnes je zde umístěn obraz Panny Marie Pomocné. Po stranách jsou sochy sv. Kosmy a Damiána, odtud dnešní název. V letech 1974-1976 zde došlo k objevení rozsáhlé nástropní malby svatých, jež je nejvýznamnějším dílem malíře Josefa Pilze.

PROHLÍDKY:
květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

VÍTE, ŽE:
V Holešově lze navštívit i raně barokní zámek s francouzským parkem, v němž se nachází unikátní vodní systém ve tvaru Neptunova trojzubce a funkční hvězdárna.
Ve Smetanových sadech stojí pohřební kaple sv. Kříže, jejíž osmiboká stavba pochází z poloviny 17. století.

ODKAZY:
www.cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz
www.facebook.com/Otevrene.Brany.Holesov
www.holesov.info

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Zámek Holešov
Šachova synagoga

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru