Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel sv. Archanděla Michaela

Kostel sv. Archanděla Michaela

Lešná u Valašského Meziříčí

První dřevěný kostel byl postaven v Lešné v letech 1420 – 1430 za Hanuše z Pržného. Od roku 1480 vlastnili Lešnou Pražmové z Bílkova. Nejdříve Jan, který celé panství v roce 1567 prodal mladšímu bratru Benešovi, ten byl luterského vyznání. V roce 1620 se vrchnost zřekla katolictví a Beneš Pražma se přidal k odboji proti Ferdinandu II., za což bylo do Lešné posláno vojsko, které vypálilo kostel, dvůr, část zámku a celou Lešnou. Zbytek byl ponechán manželce Ludmile, která musela uhradit 1800 tolarů do královské pokladny. Proto roku 1628 prodala Ludmila celé panství Martinovi Půhončímu z Předmostí a za jeho panování byl v období 1628 – 1635 postaven druhý kostel ke cti a chvále Blahoslavené Trojice, z větší části dřevěný.

Po roce 1641 bylo Lešensko několikrát prodáno. Za Jana Emanuela hraběte Lažanského počala reorganizace panství včetně kostela, který byl v letech 1684 – 1686 přestavěn na kamenný.

V tomto období byly přistaveny dvě kaple s cibulovitou střechou krytou šindelem. Kostel dostal tvar kříže a uvnitř bylo pět oltářů.

V roce 1732 byly na věž umístěny tři zvony: sv. Michala o váze 1200 kg, sv. Jana o váze 560 kg a sv. Valentina o váze 261 kg. Kostel byl v tomto roce zasvěcen sv. Michaelu Archandělovi. Deskový poval byl nahrazen klenbou, v důsledku toho se kostel o něco zvýšil a u této příležitosti byly postaveny dvě oratoře a vnitřek byl vymalován významným moravským malířem Josefem Sattlerem. V klenbě nad presbytářem je zobrazeno korunování Blahoslavené Panny Marie a nad lodí je znázorněn boj Michaela Archanděla s padlými anděly.

V současné době jsou v kostele tři oltáře: hlavní je zasvěcen patronu tohoto kostela sv. Michaelovi Archandělovi, pravý boční oltář sv. Janu Nepomuckému a levý sv. Valentinovi.

PROHLÍDKY:
květen-září: So-Ne, Sv. 10.00-12.00 a 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

VÍTE, ŽE:
V roce 1917 byly zabaveny zvony sv. Jan Nepomucký a sv. Valentin. V roce 1926 byly posvěceny dva nové zvony: Sv. Jan Nepomucký (380 kg) a sv. Valentin (200 kg). V roce 1942 byly tyto dva zvony opět sebrány pro válečné účely. Největší zvon svatého Michala zachránil hrabě Kinský.
V roce 1969 byl zvon sv. Michala vyhlášen národní kulturní památkou a od roku 1972 je celý tento kostel národní kulturní památkou.
Dominantu obce je i zámek, kolem něho se rozprostírá park anglického původu s bohatou sbírkou cizokrajných stromů a keřů.

ODKAZY:
www.obec-lesna.cz
Muzeum regionu Valašsko

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
zámek Lešná se zámecký parkem
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
kostel Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí
Hvězdárna Valašské Meziříčí

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru