Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Zlín

Městu se prý dříve říkalo Zlaté jablko, ale když bylo v dávných dobách sužováno nájezdy cizích vojsk, místním obyvatelům nastaly zlé časy plné drancování a vypalování, odtud pochází jméno Zlín.

Původní kostel zde stál již ve 14. století. Kvůli častým požárům musel být několikrát přestavován a jeho architektura se dokončovala ještě ve 20. století. Nejstarší dochovanou částí je věž. Zpočátku stála mimo loď kostela, neboť z nejstarších map je patrné, že byl půdorys orientován od východu k západu. Kostelní věž se tehdy nacházela vlevo vedle vstupu a pravděpodobně sloužila v dobách nepokojů jako úkryt či skrýš pro cennosti měšťanů. Kostel byl obklopen hřbitovem, v jehož západním koutě se nacházela kostnice. Na tomto nejstarším zlínském hřbitově se pochovávalo až do konce 18. století, dnes je zde městská zástavba. Až teprve na začátku 19. století došlo k zásadní rozsáhlé přestavbě, při které byla osa kostela otočena od severu k jihu, čímž se věž dostala do středu předního průčelí chrámu, jak je tomu dnes.

V 70. letech 20. stol. se začalo s úpravou interiéru kostela v duchu liturgických předpisů Druhého vatikánského koncilu podle návrhu malíře Františka Peňáze. Byl pořízen nový mramorový oltář, také podlaha a stěny byly obloženy mramorem a stropní obrazy byly restaurovány. Původní malířská plátna nad třemi oltáři byla nahrazena mozaikami. Motivem kompozice u hlavního oltáře je Ježíš Kristus jako zakladatel církve a vztahy těch, kdo jí byli povoláni sloužit. Mozaika bočního oltáře Nejsvětější svátosti na levé straně lodi je inspirována zjevením sv. Jana, na protější stěně pak najdeme oltář Neposkvrněného početí Panny Marie s tradičním motivem srpku měsíce. Na bočních stěnách kněžiště je umístěna plasticky pojatá křížová cesta. Pozornost si jistě zaslouží také vyobrazení postav národních světců v okenních vitrážích z roku 1918. Ocelový zvon je zasvěcený patronům tohoto kostela a v roce 2008 k němu přibyly dva nové, bronzové: menší zvon sv. Zdislavy a necelou tunu vážící zvon sv. Cyrila a Metoděje. Závěsný kříž v kněžišti je vyrobený skláři v Železném Brodě, a to technikou pískování skla a z barevné skleněné mozaiky.

PROHLÍDKY:
květen-září: So, Sv. 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.
Vždy je nabízena také možnost prohlídky věže.

 

VÍTE, ŽE:
Zlín představuje unikátní urbanistický celek.
Za návštěvu ve městě mimo jiného určitě stojí 14I15 BAŤŮV INSTITUT s cennými muzejními sbírkami Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a galerijními sbírkami Krajské galerie výtvarného umění Zlínského kraje – v prostorách bývalé továrny na výrobu obuvi.

ODKAZY:
www.farnostzlin.cz
www.zlin.eu

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
ZOO a zámek Zlín – Lešná
Zámek Vizovice
Hrad Malenovice

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru