Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Pohořelice

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven v letech 1734 – 1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu, který ho také 15. května 1740 posvětil.

Jedná se o jednolodní stavbu s půlkruhovým závěrem presbytáře, čtyřbokou věží nad průčelím a obdélnými bočními kaplemi. V průčelí kostela jsou dvě sochy. Historicky se uvádí, že se pravděpodobně jedná sochy sv. Prokopa a sv. Augustina. Existují i názory, že by se teoreticky mohlo jednat o sochy sv. Cyrila a Metoděje. V kapli na epištolní straně se nachází oltář Nejsvětější Trojice a na straně evangelní oltář Všech svatých. Naproti němu byl v rámci novodobých úprav přemístěn také další oltář s kopií milostného obrazu Panny Marie Svatotomské, který se původně nacházel v presbytáři. Na hlavním oltáři, který je zasvěcen patronu kostela sv. Janu Nepomuckému, je zobrazen tento světec klečící na oblaku, kterak vzhlíží ke krucifixu a Matce Boží. Rozměrný obraz je dílem významného barokního malíře Josefa Sterna. Nad ním je v nástavci oltáře zavěšen ještě obraz sv. Jana Křtitele. Nad sakristií se nachází oratoř, která byla přímo propojena s pohořelickým zámkem průchodem ve výši prvního patra.

V rámci prohlídky je možné v parku shlédnout také kapli Panny Marie, která byla postavena po roce 1880 podle návrhu Gustava Meretty v novogotickém slohu.

Vlastník a správce objektu kostela je Římskokatolická farnost Pohořelice.

PROHLÍDKY:
květen-září: So, Sv. 10.00-12.00 a 14.00-18.00, Ne 14.00-18.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
Farnost spravuje čtyři objekty. Vedle kostela sv. Jana Nepomuckého je to kostel sv. Jiljí v Pohořelicích, kostel sv. Antonína Paduánského v Komárově a novodobý kostel sv. Zdislavy v Oldřichovicích.

ODKAZY:
www.fapohorelice.cz
www.obecpohorelice.cz

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Zámek Napajedla

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru