Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina

Pozlovice

Pozoruhodným místem, do jehož katastru spadá oblíbená přehrada, v blízkosti lázeňského města Luhačovic, je městys Pozlovice. Podle dochovaných záznamů už v časech předhusitských – nejpozději na počátku 15. století – tady byla katolická duchovní správa s původním kostelem svatého Martina. V průběhu doby husitské a v letech následujících po smrti katolického majitele panství Jaroslava ze Šternberka se zřejmě kostel i fara dostaly do držení kališnických kněží. Během 16. století spadaly Pozlovice pod duchovní správu novoutrakvistickou s tendencí k luteranismu. V polovině 17. století byla obnovena katolická duchovní správa a od roku 1641 jsou dochovány nejstarší matriky pozlovské farnosti, která byla neobyčejně rozsáhlá – patřilo do ní 11 obcí.

Během nájezdů Tatarů a Turků byly roku 1663 kostel i fara vypáleny. Nově vybudovány byly po roce 1664, kdy došlo k rozšíření kostela. Po bočních stranách byly postaveny kaple. Pod jednou z nich je situována hrobka, v níž jsou uloženy pozůstatky členů rodu Serenyiů. V listopadu 1704 Pozlovice vypálili kuruci z Maďarska. Farní budova byla zrestaurována a opraven byl i kostel, již v barokním slohu. Místní museli od dobyvatelů vykoupit i farní matriku, kterou nájezdníci ukradli.

Roku 1757 byla na místě staré fary postavena nová farní budova ve stylu barokního zámečku. V letech 1790- 1798 byly pro kostel pořízeny varhany (restaurované r. 1998). Díky penězům ze sbírek věřících mohl být r. 1909 pořízen obraz sv. Josefa a obraz sv. Martina – patrona kostela – nad hlavním oltářem. V roce 1913 byl dostavěn nový hlavní oltář z mramoru a nová kazatelna z hořického pískovce. Je zhotovena ze čtyř dílů kamene a na každém z nich je vytesán znak jednoho z evangelistů. Interiér kostela byl renovován v roce 1966 a 1999.

Chrámový kůr a boční obraz s výjevy ze života sv. Antonína Paduánského jsou artefakty památkově chráněné. 

PROHLÍDKY:
květen-září: So, Sv. 12.00-18.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
Pozlovice se v historických dokladech připomínají poprvé k roku 1287. Je známo, že v roce 1412 patřily k světlovskému panství, avšak hrad Starý Světlov zanikl v polovině 15. století. Jako sídlo loupežných rytířů byl odkoupen a pro výstrahu srovnán se zemí.

Do Pozlovic jezdí v sezóně vyhlídkový vláček, který umožňuje prohlídku Luhačovic a jejich blízkého okolí.

ODKAZY:
www.pozlovice.cz/farnost
www.pozlovice.cz

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Lázně Luhačovice
Zámek Nový Světlov

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru