Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel sv. Mořice

Kostel sv. Mořice

Kroměříž

Kostel svatého Mořice je jednou z největších gotických staveb České republiky. Jeho založení spadá do 13. století, kdy začal sílit význam Kroměříže.  U kostela od roku 1262 sídlí kolegiátní kapitula. Ze severu k chrámu přiléhá komplex Arcibiskupského gymnázia napojený Mlýnskou branou na Arcibiskupský zámek. Biskup tedy mohl chodit ze zámku do kostela „suchou nohou“.

V průběhu staletí kostel několikrát vyhořel a prodělal několik významných oprav včetně novogotické obnovy interiéru po požáru v 19. století.

Architektura této monumentální stavby upoutá typickým vrcholně gotickým parléřovským klenebním systémem. K trojlodní síni přiléhá kaple Bolestné Panny Marie s náhrobky biskupů. Je to jeden z nejkrásnějších barokních interiérů u nás.

Na obraze u hlavního oltáře je zpodobněn patron kostela, sv. Mořic, který byl podle legendy jako velitel římské legie popraven při pronásledování křesťanů. Úctu tohoto světce zavedl zakladatel kostela – olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku, jehož ostatky byly roku 1281 uloženy v kněžišti před hlavním oltářem. K severní zdi kněžiště se přimyká kanovnická a navazující vikářská sakristie. Mezi ní a kaplí Bolestné Panny Marie je vloženo dvouramenné točité schodiště ústící ve věži. Nad portálem při vstupu ze západní strany se nachází litinová deska, která je věnovaná památce na požár kostela v roce 1836 a následnou rekonstrukci včetně nadstavby věží.

Vlastník a správce objektu kostela – Římskokatolická farnost svatého Mořice Kroměříž je nositelem netradičního unikátu: do roku 1942 měl kostel původně pět zvonů, pak je okupanti odvlekli a zůstal jen zvon sv. Marka. Po válce byly zvony opět vráceny, až na zvon sv. Josefa. Farnost má však uchovány originály nahrávek zvuků všech jednotlivých zvonů.

Kostel bývá tradičně od poloviny 18. století místem setkávání olomouckého arcibiskupa spolu s duchovními a věřícími při příležitosti poutní slavnosti k poctě Panny Marie Bolestné vždy 1x za rok. Také se tady pořádají zajímavé festivaly a koncerty duchovní hudby.

PROHLÍDKY:
květen a září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00,  Ne 13.00-17.00
červen-srpen: Út-So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
Arcibiskupský zámek se zahradami, který je v blízkosti kostela, patří na seznam památek UNESCO. Nejvzácnějším dílem v zámecké obrazárně je Tizianův „Apollo a Marsyas“.
Historické jádro Kroměříž má statut městské památkové rezervace.

ODKAZY:
www.svmoric.net
www.mesto-kromeriz.cz
https://kromeriz.eu/

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Muzeum Kroměřížska
Muzeum v přírodě Rymice
Větrný mlýn Velké Těšany
Záměk a květná zahrada Kroměříž
Zámek Napajedla

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru