Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel sv. Štepána Uherského

Francova Lhota

Kostel sv. Štepána Uherského

Kostel sv. Štěpána Uherského byl postaven v josefínském slohu. Stavbu podporoval hrabě Štěpán Illezhazy, a proto (jak se dočteme v kronice) bývá uváděn jako stavitel kostela. Podle něho je kostel – jako jediný na Moravě – zasvěcen sv. Štěpánovi, králi uherskému. Vysvěcen byl v roce 1787. Tehdejší oltářní plátno namaloval profesor Frydrych z Valašského Meziříčí. Při stavbě nových varhan v roce 2003 byl tento obraz nalezen, opraven, vsazen do nového rámu a umístěn zpět do chrámu na boční sloup. Později byl přemístěn do budovy fary.

V interiéru zaujme osm velkých obrazů s biblickými motivy od mistra Rudolfa Paulíka. Jsou na nich vyobrazeny kající postavy: sv. Petr, Marie Magdaléna, kající se král David a marnotratný syn, dále zde vidíme motiv Getseman a Dolorosy, nejblíže kněžišti jsou výjevy Vánoc a Velikonoc – Jesličky a Poslední večeře. Lípy před kostelem byly podle kroniky zasazeny mezi léty 1840 a 1844.

Farnost Francova Lhota v roce 2015 otevřela muzeum slavného rodáka, kardinála Štěpána Trochty. Bylo vybudováno v jeho rodném domě, který farnost s obcí postupně opravila. Řadu prací provedli formou brigád sami farníci. Výsledkem je muzeum, kde se lidé dozvědí o pohnutém životě duchovního prostřednictvím dvanácti panelů. Štěpán Trochta (nar. 1905) byl za války pronásledován gestapem a vězněn v koncentračních táborech. V roce 1947 ho papež jmenoval biskupem. Na začátku 50. let 20. století byl komunisty odsouzen na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž pro Vatikán. Odseděl přes sedm let. Na svobodu se dostal po amnestii v roce 1960. Byl rehabilitován a od roku 1968 mohl opět vykonávat úřad biskupa. O rok později ho papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. V době „normalizace“ Štěpána Trochtu komunisté znovu pronásledovali.  Po návštěvě opilého tzv. církevního tajemníka v dubnu 1974 zemřel v nemocnici na mrtvici. Na pohřbu v Litoměřicích Štěpána Trochtu Karol Wojtyla, pozdější papež sv. Jan Pavel II., nazval mučedníkem. Prezident Václav Havel mu propůjčil in memoriam Řád T. G. Masaryka II. třídy.

Prohlídky:
květen, červen, září: So 10.00-12.00, 13.00-17.00, Ne 12.00-18.00
červenec-srpen: Po-So 10.00-12.00, 13.00-17.00, Ne 12.00-18.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

VÍTE, ŽE:
Okolí obce skýtá ideální podmínky pro turistiku např. v nedalekých Pulčínských skalách.
Na Čubově kopci 720 m n. m. je dřevěná rozhledna

ODKAZY:
www.francovalhota.cz
www.farnost-francovalhota.cz

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
Rozhledna Čubův kopec
Pulčínské skály

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru