Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince

Vizovice

Kostel svatého Vavřince ve Vizovicích má dlouhou a zajímavou historii, která sahá až do 13. století, kdy byl založen cisterciácký klášter. Klášter byl založen v roce 1251 olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburku na pozemcích darovaných šlechtickým rodem ze Šternberka. Klášter byl zasvěcen Panně Marii a měl pod sebou kostel, špitál, školu, hospodářský dvůr a mlýn. Klášter byl významným duchovním i hospodářským centrem v regionu a měl pod sebou několik vesnic a dvorů. Klášter byl však narušen husitskými válkami, kdy byl v roce 1424 vypálen a vypleněn husity pod vedením Jana Žižky. Klášter se již nikdy plně nevzpamatoval z této zkázy a postupně upadal. V roce 1560 byl klášter zrušen a jeho majetek připadl královské komoře. Kostel byl předán místní farnosti, která se starala o jeho opravy a údržbu. V 17. století byl kostel poškozen třicetiletou válkou, kdy byl v roce 1643 obsazen švédskými vojsky pod vedením generála Torstensona. Švédové kostel vydrancovali a poškodili jeho zařízení a výzdobu

Kostel svatého Vavřince ve Vizovicích je převážně gotický, ale má také prvky románské, renesanční a barokní architektury. Kostel má tři lodě s polygonálním kněžištěm a sakristií na severní straně. Na jižní straně se tyčí vysoká hranolovitá věž s cibulovitou bání a lucernou. Věž je nejstarší částí kostela a pochází z roku 1495. Na věži jsou umístěny čtyři ciferníky hodin s reliéfy andělů a znaky města Vizovice a Zlín. Na vrcholu věže je umístěn kříž s reliéfem svatého Vavřince. Vstup do kostela je možný ze dvou stran: hlavním portálem na západní straně a bočním portálem na jižní straně. Hlavní portál je zdoben sochami svatých Petra a Pavla a reliéfem Posledního soudu nad tympanonem. Boční portál je zdoben sochami svatých Jana Nepomuckého a Floriána a reliéfem Nanebevzetí Panny Marie nad tympanonem. Loď kostela je rozdělena na tři části: hlavní loď a dvě boční lodě. Na stropě hlavní lodi je freska Zjevení Panny Marie svatému Dominikovi a svaté Kateřině Sienské od Jana Kryštofa Handkeho z roku 1738. Na stěnách hlavní lodi jsou umístěny čtrnáct obrazů křížové cesty od Jana Antonína Venuta z roku 1770. Na konci hlavní lodi je umístěna kazatelna s reliéfy čtyř evangelistů a sochou Dobrého pastýře na baldachýnu. Na protilehlé straně je umístěn kruchta s varhanami z roku 1750. Boční lodě jsou odděleny od hlavní lodi pilíři s gotickými oblouky. Na stropě bočních lodí jsou fresky Zjevení Panny Marie svatému Bernardovi a Zjevení Panny Marie svatému Šimonu Stockovi od Jana Kryštofa Handkeho z roku 1738. Na stěnách bočních lodí jsou umístěny další čtyři boční oltáře: jeden zasvěcen svatému Františkovi Xaverskému, druhý svaté Anně, třetí svatému Antonínovi Paduánskému a čtvrtý svatému Josefu. Na bočních oltářích jsou také sochy svatých Vojtěcha, Václava, Floriána a Prokopa.

Interiér kostela je bohatě vyzdoben malbami, sochami, oltáři, kazatelnou, varhanami a dalšími uměleckými díly. Hlavní oltář je barokní a pochází z roku 1720. Je zasvěcen svatému Vavřinci a jeho mučednictví na roštu. Na oltáři jsou také sochy svatých Jana Křtitele, Jana Evangelisty, Josefa a Antonína Paduánského. Na vrcholu oltáře je umístěna socha Panny Marie s Ježíškem. Na bočních stěnách kněžiště jsou umístěny dva boční oltáře: jeden zasvěcen svatému Kříži a druhý svatému Janu Nepomuckému. Na stropě kněžiště je freska Zjevení svatého Vavřince od Jana Kryštofa Handkeho z roku 1738.

PROHLÍDKY:
květen-září: So 10.00-12.00 a 13.00-17.00, Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE, ŽE:
Mezi významné osobnosti spojené s kostelem patří například olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Kostel je také součástí kulturního dědictví města Vizovice, které je známé svou slivovicí, cukrovinkami, Trnkobraním a hudebním festivalem Masters of Rock.

ODKAZY:
www.farnostvizovice.cz
www.mestovizovice.cz

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
zámek Vizovice
Janova hora - Janův hrad
Zoologická zahrada a zámek Lešná

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru