Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Poutní chrám Narození Panny Marie

Poutní chrám Narození Panny Marie

Štípa

O původu poutního místa ve Štípě existuje záznam v Pamětní knize farnosti fryštácké, kde se píše, že z malého kostelíka v nedalekém Kostelci záhadně zmizela vzácná soška Panny Marie s Ježíškem, kterou nalezl náhodný oráč ozářenou ve štípském háji. Na tomto místě pak věřící postavili malou kapličku a tu časem přebudovali na gotický kostelík. Poutě k Panně Marii do Štípy se předpokládají již od 14. století.

Později se tento kostelík stal hrobkou pro hraběcí rod Seilernů a do současnosti se z něj dochovala jen chrámová loď. Výstavba nového kostela ve Štípě začala v roce 1616 díky mecenášství paní Lukrecie Nekešové, majitelky lukovského panství, která před svou smrtí zavázala svého manžela Albrechta z Valdštejna, aby ve Štípě vybudoval velký kostel s klášterem. Na přání paní Lukrecie měla být do nového kostela přenesena soška Panny Marie Štípské, která dnes patří do trojice nejstarších mariánských soch na Moravě. K této události se váže také pozoruhodný příběh: slavnostního přenesení sošky Panny Marie Štípské po dokončení stavby kostela v roce 1764 se zúčastnilo okolo 35 tisíc věřících. Z dochovaných pramenů se traduje, že „při přenášení milostné sošky mohli poutníci vidět zvláštní úkaz na obloze – vedle slunce byly dvě jasně zářící hvězdy“. Výpověď o této události stvrdili svými podpisy mnozí očití svědci na pergamenové listině z roku 1799.

Vzácná gotická socha Panny Marie s Ježíškem je uložena v prosklené vitríně v hlavním oltáři. Po stranách klečí vlevo archanděl Gabriel tradičně s lilií v ruce (symbolizuje zvěstování o neposkvrněném početí Panny Marie), vpravo pak archanděl Michael s ohnivým mečem coby anděl Boží spravedlnosti.

Klenbu zdobí výjev Nanebevzetí Panny Marie a Navštívení Panny Marie a obrazy mezi nimi znázorňují tři ctnosti: víru, naději a lásku. Pod obětním stolem se nachází vchod do bývalé hraběcí hrobky.  Štípské varhany postavené roku 1890 patří k nekvalitnějším a největším nástrojům v celém okolí.

PROHLÍDKY
květen-září: Út-So 10.00-17.00,Ne 13.00-17.00
V době církevních obřadů, koncertů a jiných akcí se od prohlídek upouští.

 

VÍTE ŽE:
Ve Štípě vždy hledalo a stále nachází duchovní posilu mnoho věřících. Důkazem toho jsou zápisy o zázračných uzdraveních a podle pamětníků také hole, berle a děkovné tabulky, které byly dříve k vidění za hlavním oltářem.
V klášteře působí Kongregace sester karmelitánek.
Štípa je zařazena do Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje a bývá zastávkou poutníků putujících ze Sv. Kopečku a sv. Hostýna na Velehrad.

ODKAZY:
www.stipa.cz
www.zlin.eu

TURISTICKÁ MÍSTA V OKOLÍ:
ZOO a zámek Zlín – Lešná
Zámek Vizovice

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru