Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kaple sv. Václava

Kaple sv. Václava

Kudlov

Kaple svatého Václava na Kudlově je zajímavým příkladem moderní sakrální architektury, která vznikla v období první republiky. Tato kaple je součástí urbanistického konceptu Zlína, který prosazoval podnikatel a mecenáš Tomáš Baťa. Baťa si přál, aby jeho zaměstnanci měli kvalitní životní a pracovní podmínky, a proto podporoval rozvoj obcí v okolí Zlína. Jednou z těchto obcí byl i Kudlov, kde Baťa nechal postavit novou školu, obecní úřad, hasičskou zbrojnici a také kapli svatého Václava.

Kapli navrhl architekt František Lýdie Gahura, který byl spolupracovníkem a přítelem Baťi. Gahura byl ovlivněn funkcionalismem a moderním uměním, což se projevilo i v jeho návrhu kaple. Kaple má půdorys řeckého kříže a je celá z režného zdiva. Střecha je plochá a má čtyři světlíky ve tvaru kříže. Fasáda je členěna horizontálními pásky oken, které propouštějí světlo do interiéru. Vstup do kaple je zdoben betonovým portikem s křížem a reliéfem svatého Václava od sochaře Jana Štursy. Interiér kaple je prostý a funkční. Hlavní oltář je tvořen dřevěnou skříní s obrazem svatého Václava od malíře Františka Kysely. Na stěnách jsou umístěny dřevěné lavice pro věřící a na stropě visí lustry z chromovaného plechu.

Kaple svatého Václava na Kudlově je jedinečnou památkou na dobu, kdy se Zlín stal centrem moderního průmyslu a kultury. Kaple je symbolem spojení duchovních a hmotných hodnot, které Baťa prosazoval ve svém podnikání i ve svém životě. Kaple je také připomínkou české státnosti a národní identity, kterou reprezentuje svatý Václav, patron České země. Kaple je chráněnou kulturní památkou.

Obec Kudlov, dnes součástí Zlína, leží v kopcovité krajině asi dva kilometry jižně od Zlína. Má charakter uličního sídla s neuspořádanou strukturou blízkou kopaničářským vesnicím, soustřeďujícím osídlení kolem procházející komunikace. Kudlov je tak typickou obcí z hornatého okolí Zlína i blízkého Valašska.

Aktualizováno:

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru