o projektu

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, měst, obcí a farností. Smyslem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliářů ve Zlínském kraji a také poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Pilotně byl projekt zahájen v roce 2009 a začínal s devíti kostely nabízejícími zdarma s proškolenými průvodci možnost exkurze sakrálního prostoru, čehož tehdy využilo asi 40 tisíc zájemců.

Přes to, že byl rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID-19 a mnoho kulturních akcí bylo zrušeno, poskytlo od května do září 148 průvodců bezplatný výklad téměř 87 tisícům návštěvníků.

V průběhu času se projekt stal inspirací i pro jiné regiony. Po vzoru Zlínského kraje postupně vznikl obdobný program také v Moravskoslezském kraji, v Broumovsku, v Brně a v několika dalších městech.

Těší nás nadšení našich průvodců, kteří se v hojném počtu  zúčastnili odborného semináře pro stávající i nové průvodce uspořádaného Odborem kultury a památkové péče krajského úřadu. Distanční formou se připojilo 70 účastníků. Děkujeme lektorům Pavlovi Macurovi, Jitce Jonové, Blance Rašticové a Vladislavu Malcharczikovi za cenné podněty a doporučení týkající se průvodcovské služby z hlediska kulturně historického, psychologického i bezpečnostního.

Brány 26 kostelů se v letošním roce otevřou do třináctého ročníku projektu Otevřených bran hned, jak to epidemiologická situace  a průběžně aktualizovaná nařízení Ministerstva zdravotnictví dovolí. Současná proti epidemická opatření neumožňují realizovat návštěvnický režim, na který jsme zvyklí. Za stávajících opatření jsou vyloučené hromadné (skupinové) prohlídky. Dle stránek Covidportálu vlády (Návštěvy svatostánků · Covid Portál (gov.cz)) jsou možné Individuální návštěvy kostelů za účelem osobní modlitby a individuální duchovní služby. V prostoru svatostánku je nutné nosit respirátor či chirurgickou roušku.

Zlínský kraj, region ve východní části Moravy, se vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních památek. Kromě kostelů zařazených do projektu Otevřené brány jsou na mapě zakreslena i některá z dalších pozoruhodných míst Zlínského kraje. Kompletní přehled tipů na výlety a zajímavé akce celoročně přináší web vychodni-morava.cz

Zde naleznete přehled otevíracích dob zapojených objektů.

Na tomto odkazu jsme pro vás umístili tisknutelnou mapu programu Otevřené brány 2019-2021, na jejíž druhé straně naleznete otevírací doby zapojených objektů. Mapa je připravená pro oboustranný tisk a lze ji poskládat tak, aby se vlezla pohodlně do kapsy třeba u košile.

Mapa míst