o projektu

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, měst, obcí a farností. Smyslem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliářů ve Zlínském kraji a také poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Pilotně byl projekt zahájen v roce 2009 a začínal s devíti kostely nabízejícími zdarma s proškolenými průvodci možnost exkurze sakrálního prostoru, čehož tehdy využilo asi 40 tisíc zájemců.

Přes to, že byl rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID-19 a mnoho kulturních akcí bylo zrušeno, poskytlo od května do září 148 průvodců bezplatný výklad téměř 87 tisícům návštěvníků.

V průběhu času se projekt stal inspirací i pro jiné regiony. Po vzoru Zlínského kraje postupně vznikl obdobný program také v Moravskoslezském kraji, v Broumovsku, v Brně a v několika dalších městech.

Těší nás nadšení našich průvodců, kteří se v hojném počtu  zúčastnili odborného semináře pro stávající i nové průvodce uspořádaného Odborem kultury a památkové péče krajského úřadu. Distanční formou se připojilo 70 účastníků. Děkujeme lektorům Pavlovi Macurovi, Jitce Jonové, Blance Rašticové a Vladislavu Malcharczikovi za cenné podněty a doporučení týkající se průvodcovské služby z hlediska kulturně historického, psychologického i bezpečnostního.

20. prosince 2021 schválila Rada Zlínského kraje nový tříletý běh dotačního programu Otevřené brány na období let 2022-2024.

1. května 2023 bude zahájen 15. ročník projektu Otevřené brány.

19. prosince 2022 schválila Rada Zlínského kraje nový doplňující dvouletý běh dotačního programu Otevřené brány na období let 2023-2024. Žádost o dotaci na Otevřené brány 2023-2024 a další podrobnosti naleznou žadatelé na odkazu zde. Vyplněné žádosti o dotaci včetně všech poviných příloh mohou žadatelé podávat na podatelnu krajského úřadu ve Zlíně nebo přes datovou schránku Zlínského kraje ID: scsbwku nejpozději do 12:00 hodin 8. února 2023.

Zlínský kraj, region ve východní části Moravy, se vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních památek. Kromě kostelů zařazených do projektu Otevřené brány jsou na mapě zakreslena i některá z dalších pozoruhodných míst Zlínského kraje. Kompletní přehled tipů na výlety a zajímavé akce celoročně přináší web vychodni-morava.cz

Zde naleznete přehled otevíracích dob zapojených objektů, který je aktualizován.

Na úpravě tisknutelné mapy programu Otevřené brány se usilovně pracuje, na její druhé straně naleznete otevírací doby zapojených objektů.Mapa je připravená pro oboustranný tisk a lze ji poskládat tak, aby se vlezla pohodlně do kapsy třeba u košile.

Mapa míst