o projektu

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, měst, obcí a farností. Smyslem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliářů ve Zlínském kraji a také poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Pilotně byl projekt zahájen v roce 2009 a začínal s devíti kostely nabízejícími zdarma s proškolenými průvodci možnost exkurze sakrálního prostoru, čehož tehdy využilo asi 40 tisíc zájemců.

Přes to, že byl rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID-19 a mnoho kulturních akcí bylo zrušeno, poskytlo od května do září 148 průvodců bezplatný výklad téměř 87 tisícům návštěvníků.

V průběhu času se projekt stal inspirací i pro jiné regiony. Po vzoru Zlínského kraje postupně vznikl obdobný program také v Moravskoslezském kraji, v Broumovsku, v Brně a v několika dalších městech.

Těší nás nadšení našich průvodců, kteří se v hojném počtu  zúčastnili odborného semináře pro stávající i nové průvodce uspořádaného Odborem kultury a památkové péče krajského úřadu. Distanční formou se připojilo 70 účastníků. Děkujeme lektorům Pavlovi Macurovi, Jitce Jonové, Blance Rašticové a Vladislavu Malcharczikovi za cenné podněty a doporučení týkající se průvodcovské služby z hlediska kulturně historického, psychologického i bezpečnostního.

V loňském roce 2021 se otevřely brány 26 kostelů do třináctého ročníku projektu Otevřených bran za přísných podmínek, které byly způsobeny přetrvávající epidemiologickou situací. Při prohlídkách bylo nezbytné, aby návštěvníci dodržovali  nařízení Ministerstva zdravotnictví, která byla průběžně aktualizována na stránkách Covidportálu vlády (gov.cz).

Nesmírně nás těší, že 1. května 2022 bude zahájen čtrnáctý ročník projektu Otevřené brány. Již 20. prosince 2021 schválila Rada Zlínského kraje nový tříletý běh dotačního programu Otevřené brány na období let 2022-2024.
Žádosti o dotace bude možné podávat od pondělí 24. ledna 2022, kdy se od 9:30 uskuteční také metodická schůzka pro zájemce o dotaci. Příjem žádostí bude ukončen v úterý 8. února 2022 ve 12:00 hodin.
Program, žádost a další informace k programu KUL05-22 Otevřené brány je možné nelézt na
www.kr-zlinsky.cz v sekci dotace.

V průběhu dubna 2022 se uskuteční plánované on-line školení pro průvodce.

Zlínský kraj, region ve východní části Moravy, se vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních památek. Kromě kostelů zařazených do projektu Otevřené brány jsou na mapě zakreslena i některá z dalších pozoruhodných míst Zlínského kraje. Kompletní přehled tipů na výlety a zajímavé akce celoročně přináší web vychodni-morava.cz

Zde naleznete přehled otevíracích dob zapojených objektů, který bude aktualizován.

Na tomto odkazu jsme pro vás umístili tisknutelnou mapu programu Otevřené brány 2019-2021, na jejíž druhé straně naleznete otevírací doby zapojených objektů. Mapa je připravená pro oboustranný tisk a lze ji poskládat tak, aby se vlezla pohodlně do kapsy třeba u košile.

Mapa míst