Zvětšit písmo

Zmenšit písmo

menu

Kostel sv. Františka Xaverského

Kostel sv. Františka XaverskéhoUherské Hradiště

Jeho výstavba je spjata s příchodem jezuitů na začátku 17. stol. Projekt pravděpodobně navrhl architekt Jan Dominik Orsi, vycházejíc z předlohy slavného Vignolova kostela Il Gesú v Římě.

Barokní kostel sv. Jana Křtitele

Barokní kostel sv. Jana KřtiteleKroměříž

Barokní kostel sv. Jana Křtitele patří k nejkrásnějším barokním památkám na Moravě. Vznikl v letech 1737-1768. Svou polohou a rozměry představuje dominantu centra města.

Evangelický kostel ve Zlíně

Evangelický kostel ve ZlíněZlín

Patří mezi nejzdařilejší sakrální stavby československé meziválečné architektury. Výkopové práce začaly v létě 1936, slavnostní otevření bylo o rok později. Stavba architekta Vladimíra Karfíka vznikla i díky finanční podpoře firmy Baťa. Kostel koresponduje s typickou baťovskou architekturou Zlína.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny MarieKroměříž

Kostel Nanebevzetí Panny Marie nechal ve 13. stol. postavit biskup Bruno ze Schauenburku. V roce 1643 Kroměříž obsadili Švédové a evangeličtí Valaši a kostel byl téměř zničen. Dnešní podoba pochází z 1. pol. 18. stol.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny MarieHolešov

Je impozantní barokní kostel vysvěcený v roce 1735. Patří k vzácným památkám Moravy. Ke kostelu byla přistavěna unikátní Černá kaple, mistrovské dílo sochaře Gottfrieda Fritsche.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny MarieStřílky

Je jednolodní stavba, která si zachovala mnoho z původního interiéru. Hlavní oltář zdobí obraz Nanebevzetí Panny Marie - kopie plátna z Velehradu od malíře Paola Paganiho, a umělecky cenné jsou také varhany. Pozornost si zasluhuje i okolní barokní hřbitov.

Kostel Narození Panny Marie

Kostel Narození Panny MarieRajnochovice

Známý jako valašská katedrála, byl postaven v roce 1716 olomouckým biskupem Wolfgangem Hanibalem, hrabětem ze Schrattenbachu. Návrh projektoval italský architekt G. P. Tencalla. Chrámová loď je 38 m dlouhá, impozantní je i věž, která dosahuje 37 m.

Kostel Navštívení Panny Marie

Kostel Navštívení Panny MarieZašová

Byl vybudován počátkem 18. stol. majiteli meziříčsko-rožnovského panství. Významné valašské poutní místo je opředeno mnoha legendami. Lidé se modlitbou k Panně Marii obraceli už v dobách morových ran.

Kostel Neposkvr. Panny Marie

Kostel Neposkvr. Panny MarieUherský Brod

Barokní stavba z poč. 18. stol. Velkolepě dekorovaný interiér se ve své době mohl srovnávat s nejbohatšími sakrálními památkami v zemi. Zajímavé jsou i zvony sv. Jana Křtitele a sv. Kříže, které měly velký význam pro rozvoj moravského zvonařství.

Kostel Panny Marie Sněžné

Kostel Panny Marie SněžnéVelké Karlovice

Je ukázkou lidového baroka z pol. 18. stol. Jeho půdorys má tvar rovnoramenného kříže a má složitou konstrukci. Ta je vyrobena kompletně ze dřeva. Při jeho stavbě nepoužili jediný hřebík - veškeré spoje jsou řešeny bukovými klíny.

Kostel sv. Anny

Kostel sv. AnnyHolešov

Kostel sv. Anny je součástí předzámeckého areálu. V roce 1742 nechal majitel panství František Antonín z Rottalu kostel přestavět do dnešní podoby a předal jej do užívání kněžím řádu trinitářů. Jedná se o jednolodní barokní stavbu.

Kostel sv. Archanděla Michaela

Kostel sv. Archanděla MichaelaLešná u Valašského Meziříčí

Kostel sv. Archanděla Michaela vznikl v letech 1628-1635. Tehdy šlo o dřevěný kostel, později byl přestavěn. Dostal tvar kříže a uvnitř bylo pět oltářů. V roce 1732 byl kostel zasvěcen sv. Michaelu Archandělovi. Interiér maloval významný moravský malíř Josef Sattler.

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel sv. Filipa a JakubaZlín

Stojí v centru města, kterému se prý dříve říkalo Zlaté jablko. Původní kostel tady stál už ve 14. stol., ale kvůli častým požárům byl několikrát přestavěn. Jeho dnešní podoba je z 20. stol. Nejstarší dochovanou částí je věž, která pravděpodobně sloužila v dobách nepokojů jako úkryt.

Kostel sv. Jakuba Většího

Kostel sv. Jakuba VětšíhoTečovice

Pochází z doby kolem roku 1260 a je nejstarší architektonickou památkou na Zlínsku. Patří také k nejstarším dochovaným církevním stavbám v Česku. Původně se jednalo o románskou stavbu, která byla nejprve goticky a pak barokně přestavěna.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel sv. Jana NepomuckéhoPohořelice

Byl postaven v letech 1734-1739 za olomouckého biskupa hraběte Jakuba Arnošta z Lichtenštejn-Kastelkornu. V rámci prohlídky je možné shlédnout i kapli Panny Marie, která byla postavena po roce 1880 dle návrhu Gustava Meretty v novogotickém slohu.

Kostel sv. Jiljí

Kostel sv. JiljíChropyně

Kostel sv. Jiljí nese jméno opata, který dle legendy přišel jako poustevník z Řecka do Francie. Pozdně románské jádro kostela je z poloviny 13. stol., o 500 let později k němu byla přistavěna loď se zvonicí v barokním josefínském slohu. K ní se přimyká mariánská kaple Panny Marie Lurdské z roku 1890.

Kostel sv. Martina

Kostel sv. MartinaPozlovice

Vznikl roku 1642 přestavbou původně dřevěného kostela z 15. stol. Stavbu financoval majitel panství Pavel Serenyi. V roce 1672 byl kostel prodloužen a po stranách rozšířen o kaple, pod jednou z nich je hrobka hrabat Serenyiů, dlouholetých majitelů Luhačovického panství.

Kostel sv. Mořice

Kostel sv. MořiceKroměříž

Kostel sv. Mořice založil ve 13. stol. biskup Bruno ze Schauenburku. Presbytář s věžemi byl ve 14. stol. doplněn vikářskou sakristií a parléřovským klenebním systémem. Jeho současná podoba je z 19. stol., kdy byl po požáru obnoven.

Kostel sv. Rodiny

Kostel sv. RodinyLuhačovice

Kostel sv. Rodiny je jedním z prvních kostelů postavených v poválečné éře. Na jeho stavbě se podíleli architekti Michal Brix a Petr Franta. Kostel byl vysvěcen roku 1997 arcibiskupem Janem Graubnerem.

Kostel sv. Štepána Uherského

Kostel sv. Štepána UherskéhoFrancova lhota

byl postaven v josefínském slohu a jeho stavbu podpořil hrabě Štěpán Illezhazy. Vysvěcen byl v roce 1787. Tehdejší oltářní plátno namaloval profesor Frydrych z Valašského Meziříčí.

Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. VavřinceVizovice

Byl součástí kláštera Smilheim, který nechali ve 2. pol. 13. stol. postavit cisterciáčtí mniši. V průběhu staletí prošel mnoha přestavbami. Objekt se v výzdobou, které vévodí oltář ze Světové výstavy v Paříži z roku 1872.

Kostel Všech svatých

Kostel Všech svatýchRožnov pod Radhoštěm

Byl postaven v pol. 18. stol. na místě bývalého dřevěného kostelíka. Z původního vybavení se dochoval jen oltář s obrazem Všech svatých od vlámského malíře A. Schoonjanse. Koncem 19. stol. došlo k rekonstrukci interiéru a barokní prvky nahradily pseudoklasicistní.

Poutní chrám Narození Panny Marie

Poutní chrám Narození Panny MarieŠtípa

Je významným poutním místem. Jeho výstavba začala v roce 1616 díky mecenášství Lukrecie Nekešové, manželky Albrechta z Valdštejna. Spolu se sousedním klášterem, sochařskou výzdobou v okolí kostela a památkově chráněnými lipami tvoří hodnotný barokní celek nedaleko Zlína.

Poutní kostel Panny Marie Sněžné

Poutní kostel Panny Marie SněžnéProvodov

Stojí na místě původní kapličky. Slavnostně vysvěcen byl 5. srpna 1735. K poutnímu místu se váže pověst o 63 zázračných uzdraveních, k nimž došlo v době, kdy celý kraj trápili uherští povstalci.

Toleranční kostel Českobratrské církve evangelické

Toleranční kostel Českobratrské církve evangelickéVelká Lhota

Byl postaven v roce 1782, po vydání tolerančního patentu císaře Josefa II. V tehdejší Hrubé Lhotě se ustanovil evangelický sbor a z klád vystavili kostel ve stylu tradiční valašské dřevěnice.

Kaple sv. Cyrila a Metoděje

Kaple sv. Cyrila a MetodějeValašské Klobouky, Poteč

Je mimořádně hodnotná stavba samostatně stojící neogotické jednolodní kaple s neodsazeným, polygonálně uzavřeným presbytářem a drobnou zvoničkou nad vstupním průčelím. Ztělesňuje dobový kult sv. Cyrila a Metoděje. Architektonickou atraktivitu zvyšují dochované prvky interiéru.

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější TrojiceValašské Meziříčí

Je jednolodní polodřevěná stavba z 16. století, kterou tvoří zděné polygonálně ukončené kněžiště s kaplí sv. Kříže a sakristií a roubená loď s venkovním ochozem. V současnosti slouží jako lapidárium Trojice Muzea regionu Valašsko.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Bazilika Nanebevzetí Panny MarieSvatý Hostýn

Je velkolepý poutní chrám, který byl vybudován v barokním slohu majitelem bystřického panství Františkem Antonínem z Rotttálu v letech 1721 - 1748, patrně podle projektu kroměřížského architekta italského původu Ignáce Cirani von Bolleshaue.

Mapa míst

Otevřete s námi brány kostelů a zažijte je v jiném světle

O projektu

Otevřené brány Zlínského kraje

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, měst, obcí a farností. Smyslem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliářů ve Zlínském kraji a také poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Pilotně byl projekt zahájen v roce 2009 a začínal s devíti kostely nabízejícími zdarma s proškolenými průvodci možnost exkurze sakrálního prostoru, čehož tehdy využilo asi 40 tisíc zájemců.

Přes to, že byl rok 2020 byl poznamenán pandemií COVID-19 a mnoho kulturních akcí bylo zrušeno, poskytlo od května do září 148 průvodců bezplatný výklad téměř 87 tisícům návštěvníků.

V průběhu času se projekt stal inspirací i pro jiné regiony. Po vzoru Zlínského kraje postupně vznikl obdobný program také v Moravskoslezském kraji, v Broumovsku, v Brně a v několika dalších městech.

Těší nás nadšení našich průvodců, kteří se v hojném počtu zúčastnili odborného semináře pro stávající i nové průvodce uspořádaného Odborem kultury a památkové péče krajského úřadu. Distanční formou se připojilo 70 účastníků. Děkujeme lektorům Pavlovi Macurovi, Jitce Jonové, Blance Rašticové a Vladislavu Malcharczikovi za cenné podněty a doporučení týkající se průvodcovské služby z hlediska kulturně historického, psychologického i bezpečnostního.

20. prosince 2021 schválila Rada Zlínského kraje nový tříletý běh dotačního programu Otevřené brány na období let 2022-2024.

19. prosince 2022 schválila Rada Zlínského kraje nový doplňující dvouletý běh dotačního programu Otevřené brány na období let 2023-2024.

2024 Otevřené brány

Vyrobilo Weboo Marketing & Technology © 2024

Cookie lišta

Nahoru