o projektu

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, měst, obcí a farností. Smyslem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliářů ve Zlínském kraji a také poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

V roce 2019 proběhl jedenáctý ročník projektu Otevřené brány, který byl zahájen slavnostním koncertem konzervatoře P.J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž ve čtvrtek 2. 5. 2019 v kostele sv. Mořice v Kroměříži a zakončen 19. 11. 2019 setkáním s vyhodnocením ročníku v BI 14|15. 

Pilotně byl projekt zahájen v roce 2009 a začínal s devíti kostely nabízejícími zdarma s proškolenými průvodci možnost exkurze sakrálního prostoru, čehož tehdy využilo asi 40 tisíc zájemců. V roce 2018 již bylo do Otevřených bran zařazeno 28 kostelů, ve kterých 162 průvodců provedlo zdarma celkem 211 tisíc turistů.

Zlínský kraj, region ve východní části Moravy, se vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních památek. Kromě kostelů zařazených do projektu Otevřené brány jsou na mapě zakreslena i některá z dalších pozoruhodných míst Zlínského kraje. Kompletní přehled tipů na výlety a zajímavé akce celoročně přináší web vychodni-morava.cz

Zde naleznete otevírací doby všech zapojených objektů.

 

Mapa míst