O projektu

projekt otevřené brány

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, měst, obcí a farností. Smyslem projektu je zpřístupnění bohatého fondu památek církevní povahy, zejména umělecky a historicky cenných kostelů a jejich mobiliářů ve Zlínském kraji a také poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Jedenáctý ročník projektu Otevřené brány byl zahájen slavnostním koncertem konzervatoře P.J. Vejvanovského a ZUŠ Kroměříž ve čtvrtek 2. 5. 2019 v kostele sv. Mořice v Kroměříži. 

Pilotně byl projekt zahájen v roce 2009 a začínal s devíti kostely nabízejícími zdarma s proškolenými průvodci možnost exkurze sakrálního prostoru, čehož tehdy využilo asi 40 tisíc zájemců. V roce 2018 již bylo do Otevřených bran zařazeno 28 kostelů, ve kterých 162 průvodců provedlo zdarma celkem 211 tisíc turistů.

Podpora partnerů

 Zlínský kraj, zapojené farnosti, místně příslušné města a obce.  

Znak obce Kroměříž         Znak                        

 

Projekt dále mediálně podporují:
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s
Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. 

 

Poutní stezky ve Zlínském kraji

Zlínský kraj, region ve východní části Moravy, se vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních památek. Kromě samotných kostelů projekt odkazuje i na některá z dalších pozoruhodných míst Zlínského kraje. Kompletní přehled tipů na výlety a zajímavé akce celoročně přináší web
vychodni-morava.cz

Kromě návštěvy jednotlivých kostelů je možné se ve Zlínském kraji vydat za objevováním krás přírody i historie po poutních stezkách, které jsou značeny a vybaveny zázemím pro poutníky.
Územím vede především dlouhý úsek poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje propojující významná poutní místa na Moravě: Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Zlín-Štípu a Velehrad. Poutní cesta vznikla z iniciativy církevních Matic a tuto „Moravskou Compostelu“ každoročně zdolávají zástupy poutníků putujících na Velehrad. Trasa, která měří celkem 112 km, se dělí na šest etap. Ty byly zvoleny tak, aby je člověk zvládl za jeden den, včetně zastávek pro načerpání sil a prohlídky památek v okolí.
Rozvoj poutnictví v regionu podporuje i Zlínský kraj, který s využitím evropských dotací usiluje o vybudování Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Ta navazuje na již vytvořené trasy a nově propojí místa, která jsou napříč Evropou spjata s působením sv. Cyrila a Metoděje – s přirozeným centrem na Velehradě.

Více informací o poutnictví ve Zlínském kraji:
www.cyril-methodius.eu

Na naší mapě kostelů můžete nalézt i nejvýznamnější stezky, které Zlínským krajem prochází.