O projektu

projekt otevřené brány

Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa v okolí.

Podpora partnerů

Zlínský kraj, region ve východní části Moravy, se vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních památek. Kromě samotných kostelů projekt odkazuje i na některá z dalších pozoruhodných míst Zlínského kraje. Kompletní přehled tipů na výlety a zajímavé akce celoročně přináší web

vychodni-morava.cz

Poutní stezky ve Zlínském kraji

Kromě návštěvy jednotlivých kostelů je možné se ve Zlínském kraji vydat za objevováním krás přírody i historie po poutních stezkách, které jsou značeny a vybaveny zázemím pro poutníky.
Územím vede především dlouhý úsek poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje propojující významná poutní místa na Moravě: Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Zlín-Štípu a Velehrad. Poutní cesta vznikla z iniciativy církevních Matic a tuto „Moravskou Compostelu“ každoročně zdolávají zástupy poutníků putujících na Velehrad. Trasa, která měří celkem 112 km, se dělí na šest etap. Ty byly zvoleny tak, aby je člověk zvládl za jeden den, včetně zastávek pro načerpání sil a prohlídky památek v okolí.
Rozvoj poutnictví v regionu podporuje i Zlínský kraj, který s využitím evropských dotací usiluje o vybudování Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. Ta navazuje na již vytvořené trasy a nově propojí místa, která jsou napříč Evropou spjata s působením sv. Cyrila a Metoděje – s přirozeným centrem na Velehradě.

Více informací o poutnictví ve Zlínském kraji:
www.cyril-methodius.eu

Na naší mapě kostelů můžete nalézt i nejvýznamnější stezky, které Zlínským krajem prochází:

  • Svatý Kopeček – Velehrad
  • Pustevny – Svatý Hostýn
  • Pustevny – Svatý Hostýn – druhá verze
  • Svatý Hostýn – Zlín – Velehrad
  • Zlín – Luhačovice – Velehrad
  • Saštín – Velehrad